Regulamin

 1. Postanowienia ogólne

 
1.1   Właścicielem serwisu ogłoszeniowego jest www.sprzedawczyk.pl zwany dalej również portalem, serwisem lub administratorem.

1.2   Portal nie bierze udziału w transakcjach jak i zastrzega sobie prawo do nieuczestniczenia w sporach między użytkownikami.

1.3   Użytkownik zamieszczający ogłoszenie oświadcza, że jego treść, ani zdjęcia w nim zamieszczone, nie naruszają praw osób trzecich i nie są własnością innych podmiotów lub osób. Użytkownik bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści i materiały.

1.4   Zamieszczone na stronach portalu ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

1.5   Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub konta Użytkownika w przypadku łamania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności oraz w przypadku działania na szkodę serwisu. Ogłoszenia zawierające spam, jakikolwiek typ reklamy serwisów konkurencyjnych, słowa powszechnie uznawane za wulgarne oraz treści niezgodne z polskim prawem będą usuwane. Serwis zastrzega sobie również prawo do wprowadzenia zmian w zamieszczanych ogłoszeniach bez informowania o tym użytkownika. Takie działania mogą zostać wprowadzone bez podania przyczyny, bez informowania o tym Użytkownika.
 
2. Odpowiedzialność
 
2.1.   Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za:

-   Jakość towarów sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Wystawiającego do ich sprzedaży oraz wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna,

-   Treści ogłoszeń i zdjęcia zamieszczane w serwisie,

-   Publikowane zdjęcia niebędące własnością użytkownika,

-   Meta tagi, które generowane są automatycznie na podstawie przesłanych danych przez Użytkowników podczas dodawania ogłoszeń (w szczególności, jeżeli naruszają one zasady uczciwej konkurencji, czy prawa do znaku towarowego),

-   Zamieszczane przez użytkowników dane,

-   Wykorzystywanie danych zamieszczonych w serwisie,

-   Transakcje pomiędzy użytkownikami.
 
3.  Użytkownik (osoba prywatna, firma)
 
3.1   Użytkownik Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

3.2   Użytkownik dodający ogłoszenia do Serwisu zobowiązuje się do podania prawdziwych danych kontaktowych oraz zgodnego z prawdą opisu sprzedawanych produktów.

3.3   Użytkownik serwisu ogłoszeniowego, zrzeka się roszczeń wynikających z użytkowania serwisu (usunięcie lub edycja ogłoszenia oraz usunięcie konta użytkownika).

3.4   Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania wyłącznie ogłoszeń, których przedmiotem mogą być treści zgodne z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności produkty, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

3.5   Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub powodować błędne działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, niezwłocznie zostanie usunięte lub zablokowane konto takiego Użytkownika. W takiej sytuacji serwis podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego Art. 269a."Kto, nie będąc do tego uprawnionym, przez transmisję, zniszczenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę danych informatycznych, w istotnym stopniu zakłóca pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5."

3.6   Użytkownik dodając ogłoszenie oświadcza, iż zgadza się na przetwarzanie i przechowywanie danych użytkownika dodawanych podczas rejestracji i zamieszczania ogłoszeń w tym numeru IP. W zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, niniejszego regulaminu i polityki prywatności. Jednocześnie zgadza się na przekazanie adresu e-mail, oraz wszystkich informacji ułatwiających identyfikacje Użytkownika (adres IP, host, cookie) organom uprawnionym, a także w uzasadnionych przypadkach przekazanie danych użytkownika w tym adresu e-mail osobie/firmie, na które szkodę działa Użytkownik.

3.7   Użytkownik powinien zadbać o poprawny wygląd ogłoszenia tj. nagłówki ogłoszeń powinny być ściśle powiązane z jego treścią, bez zbędnych znaków interpunkcyjnych i znaków specjalnych.

3.8   Użytkownik może w każdej chwili edytować lub skasować swoje ogłoszenie poprzez panel logowania.

3.9   Użytkownik dodając ogłoszenie, ponosi pełną odpowiedzialność za treści i zdjęcia umieszczone w dodawanym ogłoszeniu. Dotyczy to również wykorzystania zdjęć do których nie posiada praw autorskich.

3.10   Użytkownik ponosi również pełną odpowiedzialność za wykorzystywanie w tytule i opisie ogłoszenia lub na fotografii, znaku towarowego lub nazwy firmy nie będącej własnością użytkownika.
 
 4.  Zasady dodawania ogłoszeń

4.2   Niezarejestrowani i zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać ogłoszenia.

4.4   Ogłoszenia umieszczane w serwisie posiadaja wyłącznie status „Sprzedam” i dotyczyć przedmiotów/usług będących własnością użytkownika.

4.5   Ogłoszeń nie można dublować.

4.6.2   Ogłoszenie podstawowe (darmowe) jest wyświetlane przez okres 90 dni

4.6.3   Po upływie okresu wyświetlania, ogłoszenie staje się niewidoczne.

4.7   Użytkownikom, zabrania się dodawania ogłoszeń, których:
 
- treść jest niezgodna z normami prawno-etycznymi oraz zasadami współżycia społecznego, obowiązującymi w Polsce,

- treść narusza zasady estetyki i dobrego smaku (dotyczy także nazw używanych w adresach e-mail, www a także zdjęć załączanych do ogłoszeń),

- treść ogłoszenia zawiera ciągi powtarzających się znaków i cyfr,

- treść jest sprzeczna z charakterem serwisu,
 
4.8.   W przypadku złamania co najmniej jednego z w/w punktów regulaminu, portal zastrzega sobie możliwość usunięcia konta użytkownika wraz z jego ogłoszeniami lub usunięcia/poprawiania/edytowania jego ogłoszeń. Takie działania mogą zostać wprowadzone bez podania przyczyny, bez informowania o tym Użytkownika.

5. Reklama

5.1   Reklamy w portalu są mozliwe poprzez skontaktowanie sie z administratorem serwisu.

6.2   Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu i Polityki Prywatności.