ZARZĄDZANIE ODPADAMI W FIRMIE OBSŁUGA BDO KARTY ODBIORCÓW ODPADÓW EKOEXPERT

Dodane: 22-10-2020
Dodane przez: EkoExpert Sp. z o.o.
odsłon: 15
Proszę o kontakt

 


Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. od wielu lat wspiera przedsiębiorstwa i instytucje w zakresie zarządzania ochroną środowiska. Doświadczenie i wiedza ekspertów środowiskowych z firmy EkoExpert zapewnia wielu firmom kompleksową obsługę ekologiczną w zakresie zarządzania dokumentacją środowiskową, zarządzania projektami środowiskowymi, zarządzania odpadami, procesami produkcyjnymi oraz zapewnia doradztwo środowiskowe we wszelkich aspektach funkcjonowania firmy. Działalność usługowa firmy EkoExpert obejmuje kluczowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, które w znacznym stopniu oddziałują na środowisko naturalne. Współpraca ekologiczna z firmą EkoExpert umożliwia firmom prowadzenie działalności dostosowane do wymogów ochrony środowiska oraz aktualnych przepisów określających obowiązki środowiskowe firm w zakresie dokumentacji, sprawozdawczości, rozliczeń, wnioskowania o pozwolenia środowiskowe i ubiegania się o środki unijne na poprawę warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa. Doradcy środowiskowi z firmy EkoExpert podejmują się wypełniania obowiązków środowiskowych firm z należytą starannością, profesjonalnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami przejmując jednocześnie pełną odpowiedzialność za realizowane zadania.


 


Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert posiadają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu ochroną środowiska w firmie, zarządzaniu kluczowymi aspektami ochrony środowiska tj. zarządzanie odpadami. Zarządzanie odpadami w firmie wymaga dopełnienia szeregu obowiązków rejestracyjnych, sprawozdawczych, rozliczeniowych. Firma EkoExpert realizuje kompleksowe usługi w zakresie zarządzania odpadami w firmie, w tym: obsługą Bazy Danych Odpadowych BDO, dokonują rejestracji w BDO, sporządzają sprawozdania w BDO, wystawiają karty odbiorców odpadów oraz wyliczają wysokość opłat produktowych. Doradcy EkoExpert zapewniają terminowe składanie sprawozdań odpadowych, rzetelne prowadzenie dokumentacji odpadowej, opracowanie wniosków o wydanie stosownych zezwoleń i pozwoleń w zakresie: wytwarzania odpadów, zbierania odpadów, przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, pozwolenia na transport odpadów, uzyskania decyzji o prowadzeniu, użytkowaniu i zamknięciu składowiska odpadów, aktywnie uczestniczą w procesie poszukiwania odbiorców odpadów, negocjowaniu umów na odbiór odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Firma EkoExpert jest liderem rynku usług środowiskowych na Podlasiu, współpracuje z największymi firmami w całej Polsce oraz organizuje szkolenia środowiskowe dla firm i instytucji. Firma EkoExpert jest certyfikowaną jednostką szkoleniową wpisaną do Bazy Usług Rozwojowych, zapewnia kompleksowe usługi szkoleniowe dostosowane do potrzeb szkoleniowych firm.


 


Szczegółowa oferta świadczonych usług dostępna jest na firmowej stronie www.ekoexpert.com.pl oraz telefonicznie u doradców pod numerem 85 744 44 60.


 


 

Numer ogłoszenia: 38734

Skontaktuj się ze ogłoszeniodawcą

Podobne ogłoszenia